Brief aan gemeentesecretarissen

Geachte Gemeentesecretaris,

In november van dit jaar worden er in uw gemeente verkiezingen gehouden. Verkiezingen die vergaande persoonlijke gevolgen kunnen hebben voor leden van uw college. Vaak stokt een politiek bestuurlijke loopbaan na de verkiezingen plotseling. Door betrokkenen worden de gevolgen hiervan vaak onderschat. LoopbaannaPolitiek helpt politiek bestuurders die dit overkomt om zo snel mogelijk hun loopbaan na een politieke carrière weer op te pakken. Graag bieden wij onze diensten aan.

Wie wij zijn

Loopbaan na Politiek is een initiatief van Roeland Doornbosch, Marjolijn Punt en Rendert Algra.

  • Roeland Doornbosch is een ervaren loopbaanbegeleider. Directeur van de Doornbosch BPI groep, oprichter/directeur van de loopbaanpolis, partner bij Doornbosch loopbaanmanagement en bij de BPI groep.
  • Marjolijn Punt is registerpsycholoog A&O en directeur van B&A Prometheus BV ( werken aan vitaliteit) en van B&A Career Management BV (werken aan talent) en lid van de werkgroep coachingpsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen.
  • Rendert Algra is belangenbehartiger en onderhandelaar voor o.a. VakbondZL, voorzitter van brancheorganisatie NVUB ContinuFlex, directeur aandeelhouder van CNAL bv en als voormalig Tweede Kamerlid ervaringsdeskundige als het gaat om een loopbaan na politiek.

Loopbaan na Politiek maakt onderdeel uit van de activiteiten van Doornbosch loopbaan. Doornbosch loopbaan is al jaren gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding in het midden- en hogere kadersegment, zowel binnen als buiten de overheid. De afgelopen jaren heeft Doornbosch loopbaan zich daarbij gespecialiseerd in vervolg loopbaan mogelijkheden voor politieke ambtsdragers. Met name Tweede Kamerleden, die zich na hun periode als volksvertegenwoordiger opnieuw moesten oriënteren wisten de weg naar onze kantoren te vinden.

Aanpak

Onze ervaringen hebben wij inmiddels gebundeld tot een unieke maatwerk aanpak. Onderdeel van die aanpak is een tijdige arbeidsmarktoriëntatie door onze deelnemers. In functies als Burgemeester, Wethouder, Gedeputeerde, Minister, Staatssecretaris, Kamerlid of Waterschapsbestuurder is er over het algemeen weinig tijd en aandacht voor een oriëntatie op functiemogelijkheden na de politiek bestuurlijke functie. In de praktijk betekent dit dat veel bestuurders en Kamerleden pas beginnen met zich te oriënteren als hun politieke functie is gestopt. Een tijdsverlies dat haaks staat op de maatschappelijke verwachtingen. Bovendien is onze ervaring dat oriëntatie vanuit een bestaande functie vaak makkelijker en succesvoller is.
Naast de arbeidsmarktoriëntatie richten wij ons op het in kaart brengen van de persoonlijkheidskenmerken, de employability, talenten, motivatie en competenties van onze kandidaten. Een gratis employability- en (werk)persoonlijkheidsanalyse bestaande uit testen en een teruggave/kennismakingsgesprek maakt onderdeel uit van ons introductiepakket. Vanuit de gemaakte analyse kunnen vervolgafspraken gemaakt worden.

Onze aanpak is gericht op een spoedige en passende vervolgloopbaan en past binnen de voorwaarden die de APPA-regeling daaraan stelt. Discreet kunnen wij kandidaten al begeleiden terwijl ze nog in functie zijn. Ook als de politieke functie wordt voortgezet wordt de tussentijdse employability en arbeidsmarktoriëntatie als heel leerzaam en zeer nuttig ervaren. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben wij er in het kader van de evaluatie van de APPA regeling op aangedrongen dat er meer aandacht komt voor het anticiperen op loopbaanmogelijkheden na de politiek. Dat anticiperen hoort eigenlijk al te beginnen bij de start van de nieuwe politiek functie. Zover is het op dit moment nog niet.

Aanbod

In uw gemeente zullen er na de verkiezingen waarschijnlijk enkele Wethouders moeten kiezen voor een nieuw vervolg op hun loopbaan. Graag bieden wij hen een gratis introductiepakket aan waarmee alle Wethouders die dat willen gebruik maken van de employability en (werk)persoonlijkheidsanalyse.
Het pakket ziet er als volgt uit:

  • De wethouder vult op onze site www.loopbaannapolitiek.nl het aanmeldformulier bij ‘Contact’ in;
  • Daarop ontvangt hij/zij een korte employabilitytest die direct inzicht geeft in de vraag:’Hoe employable ben ik op dit moment?’;
  • Daarnaast ontvangt de wethouder een werkpersoonlijkheidstest bestaande uit 90 stellingen gericht op werk. Hij/zij geeft aan welke stelling het meest en welke het minst van toepassing op hem/haar is;
  • In een persoonlijk teruggave/kennismakingsgesprek bespreekt de wethouder de resultaten van de twee testen en krijgt hij/zij advies over passende acties. Dit gesprek geeft de wethouder de mogelijkheid kennis te maken met ons en met onze aanpak. Mocht er op basis van dit gesprek aanleiding zijn om door Loopbaan na Politiek begeleidt te worden dan kan de wethouder dit desgewenst aangeven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij kunnen bieden op het terrein van loopbaan begeleiding dan verwijzen wij u graag naar de algemene informatie op onze website: loopbaannapolitiek.nl. Uiteraard zijn wij ook graag bereid om in een besloten bijeenkomst de maatwerk mogelijkheden nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Rendert Algra
partner Loopbaan na Politiek

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??