Brief aan gemeentesecretarissen ivm verkiezingen van 19 maart 2014

Geachte Gemeentesecretaris,

Graag treden wij met u in contact om de gevolgen van de komende bestuurswisseling voor uw gemeente te bespreken. De komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen vergaande persoonlijke gevolgen hebben voor leden van uw college. Voor zowel RAET als Loyalis verzorgd LoopbaanNaPolitiek de vrijwillige reïntegratie van Wethouders die hun functie verliezen. Wij begeleiden Wethouders die dit overkomt om zo snel mogelijk hun loopbaan na een politieke carrière weer op te pakken. Tot en met de eerste drie maanden na het vervallen van hun functie mogen Wethouders zelf kiezen welk gekwalificeerd bureau hen begeleidt.

LoopbaanNaPolitiek maakt onderdeel uit van Doornbosch Loopbaanmanagement dat al jaren is gespecialiseerd in coaching en loopbaanbegeleiding voor het midden- en hoger kader zowel binnen als buiten de overheid. De afgelopen jaren heeft Doornbosch zich daarbij gespecialiseerd in vervolg loopbaan mogelijkheden voor politieke ambtsdragers. Meerdere Tweede Kamerleden en Wethouders wisten de weg naar onze kantoren al te vinden.

Onze ervaringen hebben wij inmiddels gebundeld tot een unieke maatwerk aanpak. In samenspraak met de vertrekkende Wethouders wordt een plan van aanpak gemaakt dat gericht is op een spoedige doorstroming naar andere functies. Tijdsverlies, nadat duidelijk is geworden dat een voortgezette carrière als Wethouder er niet inzit, verkleint de kans op een succesvolle doorstart aanzienlijk. Wanneer daardoor de uitkering langer doorloopt, is dat ook weer voor u als gemeente nadelig. Bovendien staat dat tijdsverlies tegenwoordig haaks op de maatschappelijke verwachtingen. Wij raden u dan ook met klem aan uw Wethouders te adviseren spoedig, al in hun bezinningsperiode van drie maanden, hun reïntegratie activiteiten op te pakken. Met een laagdrempelig instap programma (persoonlijk employability programma) van een test en een paar gesprekken, kunnen wij hen helpen een goede keuze hierin te maken.

Onze aanpak is gericht op een spoedige en passende vervolgloopbaan conform de voorwaarden die de APPA-regeling daaraan stelt. Discreet kunnen wij kandidaten al begeleiden terwijl ze nog in functie zijn. Ook als de politieke functie wel wordt voortgezet wordt het tussentijdse persoonlijke employability programma als heel leerzaam en zeer nuttig ervaren. Voor verdere informatie verwijzen we naar de algemene informatie op onze website: www.loopbaannapolitiek.nl.
Graag staan wij u voor verdere informatie en mogelijkheden persoonlijk te woord.

Met vriendelijke groet,
Doornbosch LoopbaanNaPolitiek

Rendert Algra
senior partner
06-5160 2220

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??