Gedragscode

Artikel 1.

Deze code legt de verhouding vast tussen de betrokken partijen; bestuurslichaam, (oud)ambtsdrager en
LoopbaanNaPolitiek.

Artikel 2.

LoopbaanNaPolitiek houdt zich in zijn dienstverlening aan de wet (APPA regeling), de gedragscode van de

NOLOC en aan onderstaande gedragsregels waar het gaat om Loopbaanbegeleiding, Outplacement en
Coaching alsmede de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), waar het gaat om
Assessment Centers.

Artikel 3.

LoopbaanNaPolitiek betracht de grootste zorgvuldigheid bij zijn dienstverlening en onthoudt zich van alles wat in
enigerlei opzicht het aanzien van de dienstverlening kan schaden.

Artikel 4.

LoopbaanNaPolitiek zal vermijden dat, in de relatie met de opdrachtgever, andere belangen dan die van de
opdrachtuitvoering zelf een rol zullen spelen teneinde zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de
opdrachtgever te kunnen waarborgen. LoopbaanNaPolitiek onthoudt zich van het geven van die adviezen die
belangentegenstellingen ten gevolge zouden kunnen hebben.

Artikel 5.

LoopbaanNaPolitiek aanvaardt slechts die opdrachten waarvoor het de kennis, ervaring en werk-capaciteit bezit.

Artikel 6.

Door het verstrekken van de opdracht geeft het bestuurslichaam te kennen dat deze op de hoogte is van de
NOLOC-gedragscode en wordt zij geacht verklaard te hebben dat zij het feit van aanvaarding van de begeleiding
door de (oud)ambtsdrager niet zal zien als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe, noch als
incompetentie van de (oud)ambtsdrager of het bestaan van een onwerkbare situatie.

Artikel 7.

LoopbaanNaPolitiek handelt vanuit volledige integriteit, hetgeen o.a. inhoudt:
– aanvaarding van opdrachten met instemming van het bestuurslichaam, diens vertegenwoordiger en de
(oud)ambtsdrager in kwestie;
– handelen op het kruispunt van belangen van deze partijen;
– voorkomen van schade voor deze partijen.

Artikel 8.

De (oud)ambtsdrager is vrij, na een oriënterend gesprek met LoopbaanNaPolitiek, een begeleidingsaanbod al
dan niet te accepteren. De (oud)ambtsdrager kan ook tijdens het traject besluiten de advisering te beëindigen.

Artikel 9.

LoopbaanNaPolitiek adviseert slechts (oud)ambtsdragers die hiertoe gemotiveerd zijn: vrijwilligheid en eigen inzet
zijn noodzakelijke voorwaarden voor acceptatie en voor uitvoering van een opdracht.

Artikel 10.

LoopbaanNaPolitiek sluit in zijn advisering interne herplaatsing niet op voorhand uit. Advisering bij interne
sollicitaties is in het dienstenpakket opgenomen.

Artikel 11.

LoopbaanNaPolitiek respecteert de vertrouwelijkheid en de privacy van (oud)ambtsdrager en bestuurslichaam,
zowel jegens elkaar als jegens derden (zie privacyreglement) tevens hanteert LoopbaanNaPolitiek zorgvuldigheid
bij de behandeling van eventuele klachten (zie klachtenreglement).

Artikel 12.

LoopbaanNaPolitiek rapporteert per kwartaal over de voortgang van het traject zoals in de APPA regeling vereist
is. Deze rapportage zal altijd en uitsluitend over de voortgang en nimmer over de inhoud van het traject gaan.

Artikel 13.

In het kader van de opdrachtaanvaarding door LoopbaanNaPolitiek dient het bestuurslichaam ervoor in te staan
dat beëindiging van de opdracht niet kan worden gerealiseerd zonder instemming van de (oud)ambtsdrager.

Artikel 14.

De honorering wordt voorafgaande aan de opdrachtaanvaarding bepaald en is niet afhankelijk van de uitkomst
van het advies. De dienstverlening zal in twee termijnen na ondertekening in rekening worden gebracht. Tevens
zal geen restitutie plaatsvinden van het tarief na ondertekening van de opdracht.

Scroll naar boven
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??