Werkwijze

LoopbaanNaPolitiek is onderdeel van Doornbosch Talentmanagement dat zich sinds 2004 richt op Coaching, Outplacement, Assessment en andere HR-diensten.

Criteria APPA:

Wij voldoen aan de criteria voor bureaus die politici mogen begeleiden na hun ambtsperiode in hun outplacementtraject zoals die in de APPA-regeling opgesteld zijn. Wij begeleiden al onze kandidaten individueel en onbeperkt in doorlooptijd (voor zolang de wachgeldperiode duurt) en in een frequentie van eens per week in het begin tot eens per twee of drie weken na verloop van tijd. De gespreksduur varieert van 1 tot 2 uur al naar gelang de behoefte van de kandidaat. Daarbij zetten wij alleen gevalideerde assessment instrumenten en vragenlijsten in en gelden workshops en eventuele andere modules aanvullend op het individuele programma.

Inhoudelijk onderscheiden wij ons als volgt:

 • Individueel maatwerk, dit betekent dat we naast een aantal vaste modules die voor iedereen beschikbaar zijn, in overleg met de kandidaat bepalen wat iemand nodig heeft om ander betaald werk te vinden en inkomen te genereren.
 • In dit maatwerk staat voorop dat het resultaat moet hebben in de vorm van betaald werk na afzienbare tijd. Natuurlijk kunnen wij dat niet alleen en zal de kandidaat zich daar ook volledig voor dienen in te zetten. Wij gaan een inspanningsverplichting aan om de kandidaat met raad en daad bij te staan in.
 • De oriëntatiefase, het primaire proces van reflectie en oriëntatie om een goed beeld te krijgen van wat hij of zij te bieden heeft op competentieniveau inclusief een professioneel assessment.
 • De arbeidsmarktfase, die in de praktijk vaak parallel aan de oriëntatiefase loopt, omdat we niet onnodig kansen willen missen.
 • De netwerkfase, waarin wij de kandidaat actief introduceren in ons eigen netwerk en zoveel mogelijk in pragmatische zin helpen om ook daadwerkelijk in gesprek te komen en ander werk te vinden.
 • Inhoudelijke professionalisering van politieke ambtsdragers door keuze uit modules van de Post HBO leergang ‘Persoonlijk Leiderschap en Loopbaan voor Ambtsdragers’ die LoopbaanNaPolitiek speciaal voor haar kandidaten heeft ontwikkeld.
 • Competentieprojecten zoeken voor kandidaten die op die manier in contact komen met potentieel toekomstige werkgevers.
 • Begeleiding in de regio waar mensen vandaan komen, door coaches die ook in die regio woonachtig/werkzaam zijn en netwerk hebben.
 • Wekelijkse gesprekken van 1,5 uur in de eerste 2 maanden. Daarna twee of drie wekelijks tot maandelijks in de tweede fase. De begeleiding is voor onbeperkte duur.
 • Diverse experts worden ingeschakeld, zoals De Erkende Toezichthouder, De Wethoudersvereniging, The Lime Tree, de Bestuursacademie Nederland, oud-politici en hun netwerk, headhunters, senior partners als mentor en sparringpartner en ervaringsdeskundige toezichthouders.
 • Nazorg, wij besteden aandacht aan nazorg in een nieuwe functie in de vorm van coaching-on-the-job gedurende het eerste half jaar.
 • Al onze partners zijn zelf oud politiek ambtsdragers (Tweede Kamerleden, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters, waterschap bestuurder) en zeer actief. Onderling wordt regelmatig aan eigen professionalisering gedaan en overleg over lopende trajecten, zodat al onze expertise en netwerk contacten voor al onze kandidaten binnen handbereik is.
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??