Wethouder, een roeping?

Verborgen talent komt niet aan de bak!

Een enquete, uitgezet door LoopbaanNaPolitiek, bevestigd een angstig vermoeden. Voormalige wethouders komen moeilijk weer aan de slag. Het bedrijfsleven heeft geen goed beeld wat ze gedaan hebben als wethouder. Maar ook gemeenten zijn erg terughoudend, blijkt uit de resultaten van de door LoopbaanNaPolitiek uitgezette vragen.

Na 4, 5, 6 jaar of langer succesvol als wethouder te hebben gefunctioneerd, wordt je tussentijds afgedankt, weggestuurd of mag je na je periode niet terug komen. Je netwerk valt weg, je krijgt wachtgeld en moet gaan solliciteren (1). Van een vol “bureau” en drukke agenda naar volledige ledigheid.

Hoewel heel veel van die oud-bestuurders wel degelijk waardevolle competenties en veel kwaliteiten hebben zit er veel, vaak verborgen, talent werkeloos thuis op de bank.

Tegelijkertijd huren veel gemeentes nog steeds dure projectmanagers of dure interim managers in. Hierdoor ontstaan dus dubbele kosten: aan de ene kant hoge wachtgeldverplichtingen, aan de andere kant de (vaak hoge) kosten voor die project- en interimmanagers.

Mobiliteitspool

LoopbaanNapolitiek is van mening dat door het inzetten van een mobiliteitspool van wethouders beter en anders gebruik gemaakt kan worden van het potentieel aan oud-bestuurders. Hierdoor zijn aanzienlijke besparingen mogelijk op de uitgaven voor wachtgeld én kunnen gemeentelijke projecten adequaat en tegen redelijke tarieven uitgevoerd worden.

Om de mogelijkheden van zo een mobiliteitspool van wethouders te verkennen heeft LoopbaanNaPolitiek bij alle gemeentesecretarissen van Nederland een anonieme en korte vragenlijst (2) uitgezet.

Van de ca 400 aangeschreven gemeentesecretarissen hebben er 144 gereageerd.

Wethouder mag niet voor de voeten lopen

Zij waarderen de inzet van voormalige bestuurders in de organisatie met een 5,2. Er is weliswaar veel waardering en erkenning voor de kennis en kunde van oud-bestuurders, maar inzetten in de organisatie waar de oud-bestuurder vandaan komt wordt als onwenselijk ervaren; sterke twijfels zijn er dan met name aan het vermogen de bestuurdersrol los te laten en de nieuwe bestuurder niet voor de voeten te gaan lopen.

Bijna 70% van de gemeentesecretarissen ziet in hun gemeente geen loopbaanmogelijkheden voor oud-bestuurders. Er is onvoldoende bereidheid de oud-wethouders weer aan werk te helpen.

Op de vraag of de gemeente met andere gemeenten participeert in een mobiliteitsprogramma voor bestuurders en hogere ambtenaren antwoord 33% positief. Sommigen maken daarbij wel de opmerking dat het programma niet specifiek voor bestuurders is.

Veel wachtgeld

Er zijn veel wachtgeldverplichtingen: 84% geeft aan wachtgeldverplichtingen te hebben. Toch is slechts 17% bereid ideeen met betrekking tot een betere doorstroming en mobiliteit van voormalige politieke ambtsdragers met ons te delen en slechts 21% is bereid mee te werken aan een regionaal mobiliteitsplan om vanuit een kenniscentrum de expertise van voormalige bestuurders tijdelijk of blijvend in te zetten.

Bedenkingen

Natuurlijk zijn er bedenkingen. Die oud-bestuurder moet niet op de stoel van de wethouder willen gaan zitten en hij moet niet in zijn oude gemeente of regio aan de slag willen. Zo een mobiliteitsplan zal dus regio-overstijgend moeten zijn. Bovendien wordt aangegeven dat er veelal geen extra financiele middelen beschikbaar zijn om vanuit de gemeenten in te kunnen zetten.

Slimme oplossing

LoopbaanNapolitiek is echter van mening dat door slim gebruik te maken van het talent dat thuis op de bank zit daarmee de wachtgeldverplichtingen zo laag mogelijk gehouden kunnen worden en tegelijkertijd oud-bestuurders weer een loopbaanperspectief geboden kan worden.

Dat is waarom LoopbaanNaPolitiek de ideeen voor een mobiliteitsplan samen met een aantal gemeentesecretarissen verder zal gaan uitwerken, zodat verborgen talent weer aan de bak kan komen.

(1) APPA-regeling: voor de overheidsbrochure over de APPA-regeling, KLIK HIER.

(2) voor de vragen en een grafische weergave van de resultaten, KLIK HIER.

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??