Reïntegreren is vooruitzien, ook voor wethouders

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 is bekend, en de college-onderhandelingen zijn in volle gang. Voor een groep wethouders betekent dit dat zij afscheid moeten nemen van het ambt en op zoek moeten naar een andere baan. De zogenaamde APPA-regeling voorziet erin dat wethouders na hun aftreden wachtgeld ontvangen, en na een rustperiode van 3 maanden onder de sollicitatieplicht vallen. Hierbij een aantal tips om het reïntegratieproces te versnellen, en daardoor zo mogelijk de wachtgeldduur te kunnen verkorten.

Reïntegratie in eigen hand

De meeste wethouders zijn meer 60 uur per week met hun ambt bezig. De overgang naar fulltime thuiszitten betekent een behoorlijke omslag in het levenspatroon, ook voor het thuisfront. Een goed advies is om toch een vorm van arbeidsritme te behouden, bijvoorbeeld in de vorm van studie of vrijwilligerswerk. Het is daarnaast goed om de rustperiode alvast te benutten om de verworven competenties en inhoudelijke specialiteiten in kaart te brengen, eventueel met behulp van een ontwikkelassessment. Hierdoor kan meer zicht worden verkregen op passende functies en sectoren.

Wethouder hebben direct na hun aftreden de vrije keus om met een reïntegratiebureau in zee te gaan. Als zij na drie maanden nog geen keus hebben gemaakt, wordt meestal een bureau toegewezen. Het is dus van belang om al snel een bureau te zoeken waarmee een goede klik is, en een maatwerk reïntegratieplan aan te vragen. De meeste bureaus bieden loopbaancoaching en daarnaast gerichte workshops, bijvoorbeeld op het gebied van netwerken, solliciteren en social media. Andere bureaus kunnen hiernaast faciliteren op het gebied van jobsearch en het aanboren van expertiseplekken.

Expertiseplek

Een expertiseplek is een onbetaalde parttime klus, meestal in de publieke sector. Het doel ervan is dat de ex-wethouder zijn unieke kwaliteiten kan inzetten, en hierdoor werkervaring opdoet en zijn netwerk verbreedt. Voor de betreffende organisatie is het prettige om voor kortere tijd op pro deo basis een opdracht te kunnen uitbesteden, en een frisse blik van een buitenstaander te krijgen. Door een expertiseplek behoudt de ex-wethouder bovendien een vorm van arbeidsritme, hetgeen met name in de eerste fase van het loopbaantraject van belang is.

Nevenfuncties

Teneinde de reintegratie te bespoedigen, kan het ook zinvol om op zoek te gaan naar betaalde nevenfuncties, bijvoorbeeld in Raden van Toezicht. Een commissariaat is echter wezenlijk anders dan een wethouderschap, dus het is van belang om hierop goed voorbereid te zijn. Het Nederlands Kenniscentrum Commissarissen voorziet hierin door oriënterende workshops voor aspirant toezichthouders te bieden.
Participatie in een Raad van Toezicht levert niet alleen neveninkomsten op, maar biedt ook een mooie gelegenheid om het netwerk te vergroten.

Netwerkgesprekken

Om als ex-wethouder een scherper beeld te krijgen op reële kansen op de arbeidsmarkt, is het van belang om zo snel mogelijk te starten met netwerkgesprekken. Het doel van deze gesprekken is niet het vragen om een baan, maar het verkennen van de arbeidsmarkt en in kaart brengen van functiegebieden die aansluiten bij de betreffende wethouders-competenties. Essentieel is dat de ex-wethouder bij dit soort gesprekken niet alleen op ‘zenden’ staat, maar dat er echt sprake is van tweerichtingsverkeer. Het gaat erom dat de vraagstukken van de organisatie in beeld worden gebracht, en dat gekeken wordt op welke terreinen de ex-wethouder mogelijk toegevoegde waarde zou kunnen hebben.

Inventarisatie

De inventarisatie van uw sterke kanten en inhoudelijke specialiteiten vormt de basis voor Plan B voor uw loopbaan. Centrale vraag is: welke toegevoegde waarde heeft u voor de arbeidsmarkt? Passende beroepsrichtingen voor wethouders zijn bijvoorbeeld: bestuursadvies, public affairs, mediation, toezicht, of kwartiermaker. Plan B geeft richting aan uw persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld richting management, bestuurlijke functies of een verdieping van uw inhoudelijke expertise. Als u gedurende uw ambtstermijn hier strategisch mee aan de slag gaat, komt u goed beslagen ten ijs.
Het is in dit kader ook van belang om als ex-wethouder contact te leggen met de HRM-coordinator van de politieke partij. Veel partijen hebben een benoemingscommissie, waar niet alleen politieke vacatures, maar ook andere openstaande functies op topkaderniveau aan de orde komen. Ook voor de partij geldt dat ex-wethouders gericht in beeld moeten komen, op basis van hun profiel, concrete ambities en zoekrichting.

Social media

Tenslotte is het van belang om zichtbaar en vindbaar te worden op social media, nota bene: niet met het label “ex-wethouder”, maar met een aansprekend persoonsprofiel waarin de unieke kwaliteiten en inhoudelijke specialiteiten goed voor het voetlicht worden gebracht.
U kunt via social media (oude) netwerkcontacten opsporen en deze contacten nieuw leven inblazen. Uw huidige contacten kunnen u ook weer helpen om u te introduceren bij netwerkrelaties die voor uw loopbaan van belang kunnen zijn. Zichtbaarheid kan ook vergroot worden door het bijhouden van een blog, het maken van een eigen website, of het actief participeren op Twitter.

Kortom: reïntegreren is vooruitzien (en dus hard werken), en dat begint al direct wanneer duidelijk is geworden dat de wethouder moet gaan stoppen. Regie op de eigen loopbaan is hierbij de sleutel, maar ook de vrije keuze voor een reïntegratiebureau dat optimaal maatwerk aan de wethouder kan bieden.

– See more at: https://www.loopbaannapolitiek.nl/loopbaan-na-politiek-reintegreren-is-vooruitzien.php#sthash.jyyCDYTa.dpuf

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??