Loopbaangerichte scholing & oriëntatie

Tijdens de drukke werkzaamheden hebben politieke bestuurders vaak onvoldoende tijd voor loopbaangerichte scholing en oriëntatie. Het is tijd voor verandering vindt Rendert Algra, senior partner van Loopbaan na Politiek en voormalig Tweede Kamerlid.
RENDERT ALGRA – Bij de loopbaanbegeleiding van Wethouders, Burgemeesters, Waterschapbestuurders en Tweede Kamerleden klinkt vaak verzuchtend, ‘Had ik daar maar eerder in geïnvesteerd!’. Men heeft het dan over loopbaangerichte scholing en oriëntatie. Tijdens de drukke bestuurlijke werkzaamheden heeft men er vaak onvoldoende tijd voor gehad. Maar ook werden de mogelijkheden amper aangereikt. Deels kwam dit door de verschillende regelingen die van kracht waren. Sinds vorig jaar is loopbaangerichte scholing voor alle decentrale politieke ambtsdragers gelijk geregeld. Met het besluit Harmonisatie en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers zijn de verschillen verdwenen. Het is jammer dat de harmonisatie en modernisering nog niet geldt voor de rechtspositie van Ministers, Staatssecretarissen en Tweede Kamerleden.

Baantjesjagers

De wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers is sinds 2010 aanzienlijk versoberd. Het beeld bestaat dat politici baantjesjagers zijn die het voor zichzelf uitstekend geregeld hebben. Het publiek vindt het bijna onfatsoenlijk dat er gebruik wordt gemaakt van wachtgeld. De praktijk is echter veel weerbarstiger. Voor de hardwerkende Wethouder, Burgemeester, Gedeputeerde, Waterschapbestuurder, Staatssecretaris of Tweede Kamerlid liggen de toekomstige banen niet voor het oprapen. Veel hangt af van de ervaringen en competenties die betreffende politieke ambtsdragers voor hun politieke loopbaan hebben opgedaan. Vaak is het dan zo dat er al jaren niet is geïnvesteerd in loopbaangerichte scholing. Het levert bij het vervolgen van de loopbaan na politiek forse vertragingen op.

Scholing ten laste van het bestuursorgaan.

De scholingsbepalingen waren divers geregeld. Nu is voor alle decentrale politieke ambtsdragers expliciet bepaald dat de kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en opleidingen, ten laste worden gebracht van het bestuursorgaan. Deze kosten hoeven door de politieke ambtsdrager dus niet voor eigen rekening te worden genomen of te worden betaald uit de onkostenvergoeding. Overigens kunnen de bestuursorganen ook zelf dit soort scholing (laten) verzorgen. Ook deze kosten komen dan ten laste van het bestuursorgaan.
Die niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing kan zowel gericht zijn op het persoonlijk functioneren in het ambt als een loopbaangerichte opleiding zijn. Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Via loopbaangerichte opleidingen kunnen betrokkenen bij voorbeeld reflecteren op hun persoonlijke kwaliteiten en motieven. Ook kunnen zij exploreren welke mogelijkheden er zijn om hun loopbaanambities te realiseren.
Onder deze scholingskosten worden verstaan de cursus- en lesgelden, de kosten van het studiemateriaal, examen- en diplomakosten en de aanschafkosten van verplicht gesteld studiemateriaal, alsmede reis- en verblijfkosten in het kader van de opleiding.

Loopbaanoriëntatie

Volgend jaar zijn de Wethouders in de meeste gemeenten alweer halverwege hun zittingsperiode. LoopbaanNaPolitiek biedt deze Wethouders een loopbaanoriëntatie. De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor de volledige leergang Persoonlijk Leiderschap en Politiek. Wethouders worden daarin uitgedaagd om hun comfort-zone te verlaten en ontwikkelingsgericht aan de slag te gaan. Het totale programma strekt zich uit over twee jaar met afwisselend individuele- en groepsonderdelen. Voor individuele bestuurders is daarnaast ook een korter maatwerkprogramma mogelijk. Beide programma’s starten met een ontwikkelingsgericht assesment waardoor het vervolgprogramma optimaal kan aansluiten bij persoonlijke behoefte en competentie ontwikkeling.

Het is jammer dat Tweede Kamerleden niet vallen onder de gemoderniseerde en geharmoniseerde regeling. Uiterlijk in maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Met de verwachte politieke verschuivingen zullen veel Kamerleden hun loopbaan buiten de politiek voortzetten. Loopbaangerichte scholing en oriëntatie is voor hen vooralsnog op eigen kosten. LoopbaanNaPolitiek wil graag samen met Kamerleden onderzoeken of hiervoor een passende oplossing te vinden is. Het verkorten van de wachtgeldperiode levert immers een aanzienlijke besparing op.

Meer weten over de loopbaangerichte scholing en oriëntatie? Neem contact op met Rendert Algra. Bel 06-516 02 220 of stuur een e-mail naar Rendert@LoopbaanNaPolitiek.nl.

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??