Kamerleden kunnen aan de slag!

Tweede Kamerleden vallen net als Wethouders onder de APPA regeling. Wethouders hebben op grond van de aanvullende regelingen, voor decentrale politiek ambtsdragers, de mogelijkheid om zich al tijdens hun functie te oriënteren op hun toekomstige loopbaan. Ze hoeven voor loopbaanoriëntatie geen toestemming te vragen aan de gemeenteraad. Een goede zaak. Het is immers nadrukkelijk de bedoeling om de periode van wachtgeld zoveel mogelijk te beperken. Op tijd beginnen is daarvoor een probaat middel. Helaas is die aanvullende regeling er niet voor leden van de Tweede Kamer. LoopbaanNaPolitiek komt echter met een oplossing voor vertrekkende Tweede Kamerleden!

Om in aanmerking te komen voor vergoeding voor loopbaanoriëntatie en/of loopbaanbegeleiding zullen Tweede Kamerleden dienen te wachten tot ze uit functie zijn. Ondanks aandringen van LoopbaanNaPolitiek bij de Minister van Binnenlandse Zaken en bij de uitvoeringsorganisatie voor de wachtgeldregeling, APG, is het niet gelukt om de regeling eerder te laten ingaan. Omdat dit voor Kamerleden, die al hebben besloten na de verkiezingen van 15 maart 2017 niet terug te keren als Kamerlid, een behoorlijke vertraging kan opleveren heeft LoopbaanNaPolitiek een oplossing bedacht.

Kamerleden die kiezen voor loopbaanbegeleiding via LoopbaanNaPolitiek kunnen meteen aan de slag. LoopbaanNaPolitiek neemt als onafhankelijk bureau het ondernemersrisico. Het betekent dat er voor elk Kamerlid dat snel weer aan de slag wil een persoonlijk plan van aanpak wordt gemaakt. Er wordt o.a. een verkort assesment afgenomen. De daaruit voortvloeiende competenties worden geintegreerd in de verdere begeleiding. De assesment-testen zijn bovendien een goede oefening voor de testen waar de kandidaten bij sollicitaties mee te maken zullen krijgen. Pas na 15 maart 2017 zal APG toestemming kunnen geven voor het financiële deel van begeleiding. Hebben Kamerleden vervolgens heel snel een andere baan, dan zal APG de onverplichte begeleidingskosten niet vergoeden aan LoopbaanNaPolitiek. ‘Een ondernemersrisico dat wij graag nemen voor de goede zaak.’ stelt Rendert Algra, oud Tweede Kamerlid en tegenwoordig partner bij LoopbaanNaPolitiek. ‘Ik vind het jammer dat de APPA-regeling voor Tweede Kamerleden niet meer de mogelijkheid geeft om te anticiperen op vertrek. In de oude regeling was dat nog wel het geval. Het staat ook haaks op het principe dat Kamerleden ervoor moeten zorgen zo kort mogelijk gebruik te maken van wachtgeld. Het heeft in mijn geval, bij mijn vertrek als Kamerlid in 2010, heel veel wachtgeld gescheeld! Ik ben toen op tijd begonnen met de begeleiding en met solliciteren. Met als gevolg dat ik in dezelfde maand dat ik vertrok ook bij mijn nieuwe werkgever aan de slag kon.’

Met de oplossing die LoopbaanNaPolitiek nu biedt zijn er geen risico’s voor vertrekkende Kamerleden. Zij krijgen de garantie dat ze over de hele looptijd van hun wachtgeldregeling recht houden op begeleiding. Er zijn voor hen geen kosten aan verbonden. LoopbaanNaPolitiek verlengt hiermee op eigen kosten de maximale termijn voor loopbaanbegeleiding.

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage vragen, dan kunt u contact opnemen met Roeland Doornbosch, email roeland@loopbaannapolitiek.nl of met  Rendert Algra, e-mail: rendert@loopbaannapolitiek.nl.

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??