In gesprek met Vincent van den Bosch

Van wethouder naar subsidie-adviseur

Vincent van den Bosch, voormalig wethouder van Steenbergen, is één van onze kandidaten die door LoopbaanNaPolitiek naar werk wordt begeleid. In zijn geval is dat hernieuwd ondernemerschap op het gebied van subsidie-advisering of, zoals hij zelf graag breder stelt: financial engineering.

Vòòr zijn wethouderschap was hij enige jaren partner in een keten van subsidie-adviesbureaus in Centraal- en Oost-Europa. Daar legde hij zich toe op de introductie van Europese subsidies direct van de Europese Commissie in Brussel bij cliënten in die landen.  Nu werkt hij weer vanuit Nederland. Hij richt zich daarbij op de volle breedte van bedrijfsfinanciering, waaronder subsidies van Nederlandse, regionale en Europese overheden.

Eigen project?

Tot onze verbazing wist Vincent ons midden maart te vertellen, dat ook LoopbaanNaPolitiek voor subsidie in aanmerking kon komen via een nieuwe, tijdelijke regeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Experimenten meer werk voor 50+. Vele van onze kandidaten vallen immers in die leeftijdscategorie. Wij hadden al enige tijd een projectidee om competenties van oud-bestuurders te matchen met latente werkgelegenheid bij opdrachtgevers. Om een lang verhaal kort te maken: in hechte samenwerking tussen Vincent van den Bosch, Willem Ginjaar, Rendert Algra en Roeland Doornbosch is het gelukt een complete aanvraag op de eerste dag van de openstelling op 7 april in te dienen. De eerste dag, om een maximale slagingskans te hebben, aldus Vincent. Nu wachten wij in spanning op het beoordelingsresultaat.

Snelle complete aanvraag!

Kijkend naar het proces viel ons op dat Vincent in staat was van buitenaf de kans te herkennen en snel in de materie was ingewerkt. Hij wist in weinig tijd een complete aanvraag met projectplan, budget, fasering en gantt charts en dergelijke voor elkaar te krijgen.

Vincent van den Bosch
Vincent van den Bosch in Australië

Begin april waren we 24/7 aan het werk, daar Vincent zich op fact finding missie in Australië bevond (met 8 à 10 uren tijdsverschil). Ook daar konden wij hem overigens behulpzaam zijn in de contacten met honorair consul Karel de Laat in Brisbane en consul-generaal Willem Cosijn in Sydney. Voldoende reden om met Vincent te bespreken wat hem tot een allround adviseur maakt.

Wat doet een subsidie-adviseur eigenlijk?

Volgens Vincent van den Bosch is de adviseur intermediair tussen de subsidieverstrekker en zijn klanten. Klanten kunnen investerende of R&D-uitvoerende ondernemingen zijn, NGO’s of lagere overheden. De adviseur is daarbij op de hoogte van de subsidiemogelijkheden in verschillende sectoren en herkent in overleg, of de klant voor een overheidsbijdrage in aanmerking komt. Deze matching zal, voordat tot een aanvraag wordt overgegaan, meer of minder uitgebreid worden onderbouwd. Wanneer de klant het eens is met de analyse zal de adviseur op basis van klantinformatie en eigen kennis de aanvraag voorbereiden.

Aanvraag is een businessplan

Zie de aanvraag als een businessplan, die niet zozeer is bedoeld om de investeerder te overtuigen, maar de beoordelaar bij de subsidieverstrekker. Vincent: “Dat betekent dat de argumenten deels anders zullen zijn dan die voor een bank of business angel. Wanneer de subsidie is toegekend, dienen veelal stukken voor de subsidieovereenkomst te worden voorbereid. De adviseur heeft hier een leidende rol. De subsidieverstrekker eist regelmatig inhoudelijk en financieel gerapporteerd te worden over de projectvoortgang. De adviseur verzorgt de rapportages en begeleidt de administratie – de adviseur werkt kortom van idee tot portemonnee!”

Hoe kwam jij in het vak?

Met zijn studie bestuurskunde kwam Vincent uitstekend op de hoogte hoe de overheid reilt en zeilt, wat zij met haar beleid beoogt. Deze kennis wilde hij voor het bedrijfsleven inzetten. Na zijn diensttijd koos hij uit meerdere sollicitaties voor een subsidie-adviesbureau in het zuiden van het land. Vincent: “Met een collega had ik de taak een divisie voor het bedrijfsleven op te starten, wat veel acquisitie en uitzoekwerk inhield. Dat was een goede leerschool om kansrijke subsidies te ontdekken, prospects te overtuigen en je te verdiepen in de activiteiten van verschillende ondernemingen. Het lukte al snel om Europese en Nederlandse subsidie-aanvragen voor technologische ontwikkeling en technische assistentie in het buitenland tot succes te brengen. Laagdrempelige bijdragen als de WBSO (voor speur- en ontwikkelwerk) bestonden begin jaren ’90 nog niet.”

Wat maakt Vincent van den Bosch tot een allround adviseur?

De basis ligt volgens Vincent van den Bosch in een natuurlijke nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig naar activiteiten van je klanten, nieuwsgierig naar vakmatige en economische ontwikkelingen, nieuwsgierig naar overheidsbeleid om verschillende doelen te bereiken als werkgelegenheid, innovatie, educatie, CO2-emissiereductie en de concrete maatregelen daartoe.

Vincent: “Dan je vermogen te kunnen denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, noem het creativiteit, om klantactiviteiten of delen daarvan te laten passen bij overheids- of andere bijdragen. Het kunnen benadrukken van bepaalde kanten van het project, die de klant zelf niet zou hebben gezien, soms delen weglaten of juist toevoegen, bijvoorbeeld kennisverspreiding, om de slagingskans te vergroten.”

Er zijn adviseurs die de klant het project zelf laten beschrijven, die vinden dat zij het project zelf niet hoeven te begrijpen. Zelf denkt Vincent daar anders over: “Ik vind echter dat je dan niet in staat bent de juiste aspecten van het project te beklemtonen en je bent zeker niet in staat om het project te toetsen aan bijvoorbeeld de huidige stand van de techniek in de markt, terwijl innovativiteit voor Nederland of de wereld vaak een beoordelingscriterium is. Het komt dan goed van pas wanneer je over technisch inzicht beschikt.”

En wij hebben zelf mogen constateren dat het ook wel handig is als je kan beschikken over een gemak van schrijven, flexibiliteit en stressbestendigheid om de deadlines te halen en een ondernemend karakter om kansen te herkennen en nieuwe klanten te vinden.

0 0 votes
Artikel waardering
Scroll naar boven
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??