Hoe word je nou een goede manager?

Veel (oud-)bestuurders die op zoek zijn naar een nieuwe functie ontdekken dat het besturen van een gemeente, een provincie of het land totaal iets anders is dan het besturen van een onderneming. Daarom stond onze laatste grote netwerkbijeenkomst van 2016 in het teken van dat thema: “Hoe word je nou een goede manager?’.

Onder de indruk van het fraaie uitzicht op de 23ste verdieping van het WTC in Rotterdam werden we op maandag 19 december 2016 gastvrij met koffie en gebak ontvangen door Erik-Jan Ginjaar, algemeen directeur van Postillion Hotels.

Onze eerste spreker was Corien Wortmann-Kool, voorzitter bestuur ABP. Na gemeenteraad en Europees Parlement is zij op haar eigen gevoel afgegaan en is zij voorzitter van het ABP geworden. Het ABP zocht een boegbeeld i.v.m. de grote druk die op het pensioenfonds lag vanwege de lage rekenrente en de vergrijzing. Corien schetste een beeld van de huidige situatie rondom de pensioenen. Die is niet makkelijk, want ondanks een rendement van wel 7% op de beleggingen, moeten de pensioenfondsen vanwege de zeer lage rekenrente veel voorzieningen treffen. De pensioenen en de premies komen hierdoor onder druk te staan.

Het ABP probeert dan ook naar een wijziging van het pensioenstelsel te komen van collectief naar individueel. Daarnaast gaat het ABP veel in gesprek met de “stakeholders”, door het organiseren van bijeenkomsten, webinars en een soort “open tafels”.

Corien geeft aan dat zij er geen last van heeft om vrouw in de boardroom te zijn. Van huis uit is al meegegeven dat een vrouw haar eigen functie, haar eigen weg zoekt. Als je maar duidelijk, eerlijk en jezelf bent en blijft!

Na een korte pauze was het woord aan Erik-Jan Ginjaar. Erik-Jan heeft in korte tijd een snelle carrière gemaakt en de afgelopen 4 jaar is hij van vestigingsdirecteur Postillion Bunnik Algemeen Directeur van Postillion Hotels geworden. Hij kan als geen ander uitleggen wat iemand nou een goede manager maakt. Na een korte toelichting op de werkwijze van de Postillion hotels geeft Erik-Jan een presentatie over de manier waarop hij leiding geeft en wat de verschillen volgens hem zijn tussen het bedrijfsleven en de politiek.

Over zijn manier van leiding geven geeft ook Erik-Jan, net als Corien Wortmann, aan dat eerlijkheid en duidelijkheid noodzakelijk zijn. Hij kan geen goede manager zijn als hij niet oprecht is. Hij geeft op een zeer directe, soms harde, manier leiding, waarbij medewerkers worden aangemoedigd tegenspraak te hebben.

In het bedrijfsleven wordt een besparing aangemoedigd, terwijl hij ervaren heeft, dat bij de overheid een besparing in het ene jaar leidt tot een korting op je budget in het volgende jaar. Omdat die korting vaak niet gewenst is, ontstaat er dus een perverse prikkel om niet te zoeken naar besparingen.

Vooral (politieke) bestuurders hebben dus vaak niet dat “bewustzijn om besparingen te zoeken” – een bewustzijn dat in het bedrijfsleven zo gewenst is!!

Vanuit de zaal wordt hierop soms heftig gereageerd en er ontstaat een levendige discussie over de juiste manier van leidinggeven. Erik-Jan schetst een beeld van bestuurders waar niet iedereen zich in herkend. Het is echter wel het beeld dat het bedrijfsleven van bestuurders heeft!

Na de afsluitende dankwoorden van Roeland Doornbosch wachtte ons nog een voortreffelijk buffet, verzorgd door Postillion Hotels.

0 0 votes
Artikel waardering
Scroll naar boven
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??