Gesprek met een kandidaat: Klaas Antuma

De meeste kandidaten die worden bemiddeld door LoopbaanNaPolitiek hebben binnen een jaar weer een betaalde functie. Dat geldt echter niet voor iedereen. Voormalig Christen Unie Wethouder Klaas Antuma, van de gemeente Achtkarspelen in Fryslân, deed er 2,5 jaar over. LoopbaanNaPolitiek nam geen gas terug maar voerde in de laatste periode van begeleiding zelfs de druk op!

Klaas, 59 jaar, technisch opgeleid en jarenlang lead-engineer geweest in de voedingsindustrie, kwam er na vier jaar wethouderschap achter dat het niet zo makkelijk was om weer aan de slag te komen. ‘Mijn verwachting was dat ik door mijn wethouderservaring in het sociaal domein op dat terrein voor een andere gemeente of opdrachtgever vlot weer aan het werk zou kunnen.’ stelt Klaas. ‘Maar dat was waarschijnlijk ook een wat voorbarige gedachte. Ik heb het eerste half jaar vooral nodig gehad om over de teleurstelling heen te komen. Mijn coach vanuit LoopbaanNaPolitiek heeft mij daarbij geweldig geholpen. Wij vielen bij de onderhandelingen uit het college. Dat hoort bij politiek maar laat je niet onberoerd. Toen ik mijn eigenwaarde en gedachten weer scherp had is pas echt de reïntegratie begonnen en ben ik mij vooral gaan oriënteren op politiek gerelateerde functies.’

Toen de politiek geörienteerde functies niet het gewenste resultaat brachten, is met Klaas actief bekeken wat de andere mogelijkheden waren. De focus is toen verlegd naar functies die goed aansloten bij Klaas zijn eerdere werkzaamheden. Klaas was op basis van zijn ervaringen en competenties een uitstekende technische projectleider. Ondanks de inschrijvingen bij diverse detacheringsbureaus en veel sollicitaties kwam Klaas er niet tussen. Er werd bij de technische projecten heel sterk gekeken naar recente ervaringen. Klaas zijn ‘uitstapje’, vier jaar wethouderschap, bleek een belangrijke belemmering.

Na ruim anderhalf jaar begeleid te zijn door dezelfde loopbaancoach stelde LoopbaanNaPolitiek voor om een coach-wisseling toe te passen. Elke coach heeft zijn eigen accenten in aanpak, brengt nieuwe netwerkcontacten mee en het zorgt voor frisse energie in het begeleidingstraject. Met de nieuwe coach werden o.a. mogelijkheden in het onderwijsveld bekeken. Er is in het onderwijs immers vaak behoefte aan leerkrachten voor technische vakken. Na een uitgebreide oriëntatie kwam Klaas tot de conclusie dat het niet zijn ding was. Ondertussen zat Klaas ook naast zijn sollicitatie activiteiten niet stil. Hij was volop actief in het vrijwilligerswerk als bestuurder bij de lokale omroep en als belangrijke organisator voor de voedselbank. Ook zijn werk als raadslid had Klaas voortgezet. Met de bedoeling om anderen in te werken en zich dan terug te trekken. Het liep anders. Door omstandigheden werd Klaas zelfs weer fractievoorzitter. Toen er enkele maanden geleden gerommel kwam in het zittende college bleek de politieke antenne van Klaas nog goed te werken. Samen met de coach werden zaken bekeken. Alle coalitiemogelijkheden werden op rij gezet. De uitkomst van een lastige puzzel was een coalitie CDA, PvdA en Christen Unie. Een coalitie waarin Klaas opnieuw als Wethouder aan de slag is gegaan.

Ik heb de begeleiding vanuit LoopbaanNaPolitiek zeer gewaardeerd.’ stelt Klaas, ‘Zeker als veel sollicitatietrajecten niet leiden naar een nieuwe baan is het belangrijk dat je coach erin blijft geloven en je stimuleert om weer door te gaan. Zelfs nu ik weer volledig aan de slag ben kan ik nog gebruik maken van coaching on the job. Met mijn vier jaar ervaring ben ik in het nieuwe college de meest ervaren Wethouder. Ik denk er nog over na of ik van het aanvullende coaching aanbod gebruik zal maken. Mijn advies aan anderen die hun politieke functie verliezen is om op zoek te gaan naar een nieuwe functie die dicht bij je hart ligt en de moed nooit op te geven!’

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??