In gesprek met Jeroen Brandes

Maatschappelijk betrokken bestuurder met affiniteit voor sport, welzijn en onderwijs

 

Jeroen Brandes
Jeroen Brandes

Jeroen Brandes, wethouder in Amstelveen van maart 2014 tot maart 2018 nam daags na de verkiezingen van 21 maart 2018 afscheid van de politiek. Tijd voor een kennismaking en een goed gesprek.

Over Jeroen

Amsterdam is de stad waar Jeroen eerst Commerciële Economie aan de HVA  en daarna Bestuurskunde en Politicologie studeerde aan de UvA.

Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid en passie voor sport ging Jeroen van 2006-2010 voor de KNVB werken in het kader van de beleidsnota “Tijd voor Sport“. Voetbalverenigingen begeleiden in het organiseren, werven en opleiden van bestuur ondersteuners, vrijwilligers en medewerkers. Tegelijk is hij vanaf 2006 leidinggevende van de Stichting BSO kinderkookkafe Vondelpark. Hier kan hij zijn sociaal pedagogische visie- en managementervaring ruimschoots in kwijt. Het werken met vrijwilligers en werknemers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben toont zijn maatschappelijke betrokkenheid. Iedereen verdient een goede werkplek en kans. Je moet het samen doen.

Jeroen is een bevlogen professional die zijn kennis op meerdere vlakken wil verbreden en zichzelf continue wil blijven ontwikkelen. Zo rondt hij in 2006 succesvol de opleiding Sociaalpedagogische wetenschappen af.

Besturen gericht op resultaat

In 2003 verhuist Jeroen naar zijn geboortestad Amstelveen waar hij lid en trainer wordt bij de lokale voetbalvereniging Roda’23. Hij wordt ook lid van de lokale afdeling van de PvdA. Voor hem een logische stap. Binnen de PvdA valt hij op en zoals dat dan vaak gaat in de politiek zit hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 tot 2014 in de Amstelveense gemeenteraad. Jeroen doet dat met passie en bevlogenheid, hij merkt dat hij zich thuis voelt en kan inleven bij lokale vraagstukken. Na de verkiezingen van 2014 en een intensieve campagne met Jeroen als  lijsttrekker, neemt de PvdA deel aan het college. Jeroen wordt wethouder met in zijn portefeuille o.a. Welzijn, dienstverlening, Verkeer en ICT. Hij is bestuurder geworden.

Zelf zegt hij daarover: “Mijn inzet is er altijd op gericht vernieuwend processen beter te laten lopen. Mensen in hun kracht zetten – individueel en als team – en te laten samenwerken. Daar ben ik graag de spil in.” Hij doet dat pragmatisch, doortastend en besluitvaardig. Hij is gericht op het resultaat. Jeroen: “Door mijn snelle analytische blik op zaken en ondernemend handelen, kan ik veel kennis overbrengen. Daardoor ben ik in staat mensen verder te brengen en dat op een professionele manier voor ze te organiseren.”

Tijdens zijn wethouderschap houdt Jeroen zich met vele zaken bezig, o.a. het Gouden dagen project (voor eenzame ouderen). Hij organiseert tot tweemaal toe een symposium voor statushouders en stakeholders “Thuis in Amstelveen”. Daarnaast maakt hij zich hard voor buurtparticipatie en realiseert drie nieuwe wijkcentra, de transitie van de ICT en de transitie van de zorg naar de gemeente. 

Abrupt afscheid

Deze succesvolle politieke periode (eerst als raadslid, daarna lijstrekker en vervolgens wethouder) wordt echter eind maart 2018 abrupt beëindigd, na een achteraf onterechte aangifte wegens onoorbaar gedrag in 2014. De aangifte wordt eind juni 2018 geseponeerd, definitief bericht hiervan volgt eind augustus.

Als je, zoals Jeroen, voor het eerst in het openbaar bestuur terecht komt, ben je je niet altijd bewust van het effect van de openbaarheid van de functie.  Jeroen: “Al denk je als betrokken en toegankelijke bestuurder te weten hoe je hier op een goede manier mee om kunt gaan, de politieke werkelijkheid is toch anders. Alles wat je doet of zegt ligt onder een vergrootglas”.

Achteraf zegt hij: “Een startende wethouder moet zich simpelweg bewust zijn van zijn rol en positie, maar ook van de openbaarheid van zijn functie en de rol die privé-handelen en media daarin kunnen spelen.” En over zijn eigen situatie: “Het had anders gemoeten en het  is spijtig dat de impact voor zowel mij als aangeefster zo groot is geweest”. 

Vooruit

Bij LoopbaanNaPolitiek richt hij zich op het inzetten van zijn analytische en verbindende competenties voor zijn nieuwe loopbaan. De begeleiding is zakelijk, professioneel en met ruimte voor reflectie. De coaching, het assessment, een VOG vrij van aantekening en de seponeringsbrief motiveren Jeroen om zijn kennis en kunde in te zetten en zich te richten op de toekomst. Een nieuwe loopbaan, waarbij maatschappelijke betrokkenheid in combinatie met sportmanagement en welzijn dicht bij Jeroen liggen.

In de zomer van 2018 verdiept Jeroen zich in maatschappelijke vraagstukken als schaalvergroting van gemeenten met behoud van identiteit in het bijzonder gericht op sport,  zorg en welzijn. Dat is ook waar hij zich graag mee bezig houdt en dan vooral met mensen en zaken die ertoe doen en die echt zijn. Want dat is de slogan die Jeroen inspireert: Alleen kan je niets, je moet het samen doen!

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??