Halvering wachtgeld geen oplossing voor werkloze politici!

Dinsdag 23 juni a.s. stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel om de lengte van de wachtgeldregeling te halveren voor oudere politici die langer dan 10 jaar Wethouder, Gedeputeerde, Minister, Kamerlid etc. zijn geweest. Het voorstel zal met een ruime meerderheid worden aangenomen. Het gaat echter tegelijkertijd volledig voorbij aan de realiteit van het invullen van een nieuwe loopbaan na politiek voor deze groep ervaren politici. Op geen enkele wijze wordt geïnvesteerd in hun toekomstige inzetbaarheid!

Uit onderzoek naar eerder verworven competenties (EVC) als instrument voor het loopbaanperspectief van politieke ambtsdragers blijkt dat iemand die zelf de regisseur wil zijn over zijn loopbaan na politiek, daar al vanaf zijn benoeming mee aan de slag moet gaan. Investeren in verdere persoonlijke ontwikkeling en het managen van zijn loopbaan. Een ontwikkeling die voor werknemers bij zowel overheid als bedrijfsleven al heel gebruikelijk is.
Terwijl, als het over de uitkeringen gaat, steeds het argument wordt gebruikt dat het wachtgeld voor politici meer moet aansluiten op de uitkeringen voor werknemers. Dat proces wordt met de nieuwe halvering wel zo’n beetje afgerond. ‘Hoogste tijd om nu ook serieus te gaan investeren in ontwikkeling van zittende politici!’ stelt Rendert Algra voormalig Tweede Kamerlid en tegenwoordig partner bij Loopbaan Na Politiek.
Loopbaan Na Politiek begeleid voormalige politieke ambtsdragers, Wethouders, Burgemeesters, Kamerleden etc., naar nieuwe functies. ‘Natuurlijk is het lastig werkzoekenden met een dijk aan ervaring maar vaak ook ouder dan 55 jaar aan een nieuwe baan te helpen.’ zegt Algra. ‘Maar het is ronduit verbijsterend dat van deze groep politieke ambtsdragers nagenoeg niemand, tijdens die ambtsperiode, iets heeft gedaan aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.’ Als reden wordt vaak aangegeven dat ze het daarvoor te druk hebben gehad. Maar ook het uitgangspunt dat het niet wenselijk is om zich gedurende hun ambtsperiode te richten op het vinden van een andere betrekking werkt belemmerend. Tenslotte werkt de wachtperiode van drie maanden, waarin er geen sollicitatieplicht is, onnodig vertragend. Met als zorgwekkend gevolg dat politieke ambtsdragers ontzettend veel moeite hebben een nieuwe functie te krijgen.

Opgeteld zijn de maatregelen vooral gericht op rechten en plichten. Terwijl het loopbaanperspectief onderzoek juist als doel had maatregelen te vinden die bijdragen aan het verbeteren van het loopbaanperspectief. Het bevreemd dan ook dat een belangrijke conclusie uit het alweer uit 2008 daterende onderzoek niet wordt omarmt. Vanaf het begin van de politieke ambtsperiode investeren in de eigen regiefunctie en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Daarin zal zowel financieel als met tijd geïnvesteerd dienen te worden. Een overheid kan zich niet permitteren dat haar politiek bestuurlijke leiders na het ambt werkloos aan de kant komen te staan. Ze zal daarvoor ook de onwenselijkheid om vanuit het ambt te solliciteren vanwege integriteitsoverwegingen dienen te nuanceren.
In het onlangs door Minister Plasterk aan de Tweede Kamer aangeboden integrale visie op de (rechts)positie politieke ambtsdragers wordt een basis gelegd. Belangrijkste winst en aanvulling op de huidige praktijk, is dat politieke ambtsdragers, net als werknemers, recht krijgen op ondersteuning bij de ontwikkeling van hun professionaliteit. Hiermee kan het tij in de toekomst worden gekeerd. Er is haast geboden om juist de oudere, ervaren politieke ambtsdragers deze ondersteuning zo snel mogelijk te bieden! Zij krijgen in de toekomst te maken met de halvering van de lengte van hun wachtgeldregeling terwijl daar nu nog niets tegenover staat.

Meer informatie n.a.v. dit persbericht via: Rendert Algra 06-5160 2220.

– See more at: https://www.loopbaannapolitiek.nl/halvering-wachtgeld-geen-oplossing-voor-werkloze-politici.php#sthash.9zReQk6r.dpuf

0 0 votes
Artikelbeoordeling
Scroll naar top
Start gesprek
Wat kunnen wij voor je doen?
waar kan ik je mee helpen??